E-SHOP LÁTEK a KLUBU MODERNÍCH QUILTŮ k centrálním stránkám Pepitty: www.pepitta.cz
CZK

PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

www.pepitaQUILT.cz

Provozovatel e-shopu IVANA HAVELKOVÁ na stránkách www.pepittaquilt.cz IČO 76418413 sídlem Horymírova 1258, Roudnice nad Labem a provozovnou Cítov 434, 277 04 p. Cítov zpracovává osobní údaje poskytnuté kupujícím v procesu objednávky nebo registrace do on-line kurzu za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je IVANA HAVELKOVÁ, IČO 76418413, se sídlem Horymírova 1258, Roudnice nad Labem (dále jen „Správce“);

2. Kontaktní údaje správce jsou: IVANA HAVELKOVÁ ivana.havelkova@pepitta.cz NEBO ivana.havelkova@gmail.com, tel.: +420728259606;

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě www.pepittaquilt.cz nebo při registraci do on-line klubu na www.pepittaquilt.cz;

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy nebo pro vstup do on-line klubu;

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů nebo po dobu konání on-line kurzu. Osobní údaje nejsou zveřejňované, sdílené a nedochází k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce www.pepittaquilt.cz do on-line KLUBU MODERNÍCH QUILTŮ; jinak Kupující nakupuje bez registrace. 

2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky Kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Kupujícím a Správcem;

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje Kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG, systém (platforma) e-shopu;
  • Česká pošta, s.p. a Zásilkovna jako doručovací služby;
  • Google Analytics: analýza webových stránek.

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo: Na informace, přístup, opravdu i vymazání osobních údajů. Pro takové kroky Kupující kontaktuje Správce. Kupující má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Kupujícímu je garantována nepřenositelnost údajů mimo účel naplnění Kupní smlouvy. Kupující může kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů na e-mailové adrese: ivana.havelkova@pepitta.cz nebo písemně poštou na adresu provozovny: Cítov 434, 277 04 Cítov. 

Kupující má právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, domnívá-li se, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů. 

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.pepittaquilt.cz potvrzuje Kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.


Tato Pravidla vstupují v platnost se vznikem e-shopu dne 19.2.2023